Attachment: EY_RaM_Valikukriteeriumide_uuringuaruanne_2010_06_302