Attachment: Lisa4_Analuusi_tulemusi_kokkuvottev_maatriks