*** На русском языке см. ниже ***
*** Eesti keeles allpool ***

Dear all,

We thank all of you who took part and completed the survey! We collected around 3800 responses, which is a remarkable number of participants. This will help us to make much better conclusions and recommendations on the lives of foreign-born people living in Estonia. We are also very grateful for the 800+ comments given at the end of our survey, where many of you described in length your situation and things you like/dislike in Estonia.

For the prize draw, we used Google random number generator. We added there the total number of respondents (from 1 to 3800) and clicked the generator 20 times, which gave us every time a single number, which we then matched against the ID-number in the survey database. Thus, the winners of the Kaubamaja/Selver 40 EUR vouchers are the following:

 1. e***.*3@g***l.c**
 2. e****e@k******v.p**
 3. c******58@h*****l.c**
 4. a***.k********.**o@g***l.c**
 5. r*****0@g***l.c**
 6. a*******n@u*r.n**
 7. n*h@j****i.f*
 8. o*****.k****b@g***l.c**
 9. c**************81@g***l.c**
 10. r************s@h*****l.f*
 11. 3*********2@e***i.e*
 12. m****.j*******o@g***l.c**
 13. m******.l******l@g***l.c**
 14. 5*****89
 15. p***************84@g***l.c**
 16. t*****a@d*****i.c**
 17. m***.m*****r@g***l.c**
 18. 5*****1@g***l.c**
 19. a******.n*********s@o*****k.c**
 20. m**********91@g***l.c**

All the winners will be contacted personally by us, over this and the next week.

As a reminder, your contact data will be also deleted within the next few weeks; expect for those, who agreed to participate in the follow-up survey and agreed to be contacted later – however, you can always, at any point of time and without any explanation take back your agreement and ask us for the deletion of your contact-data. All the collected data with this survey will be cleaned and fully anonymized for our own analysis.

The results of the research – the final report – will be published at our website and our Facebook page in April this year. Stay tuned!

If you have any other questions regarding the survey, please contact us at kristjan@ibs.ee

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Уважаемый респондент!

Спасибо всем, кто участвовал в исследовании и заполнил опрос! Мы собрали около 3800 ответов, что является примечательной цифрой в контексте такого исследования. Ваше участие поможет нам сделать намного более нюансированные выводы о процессе адаптации в Эстонии, а также более качественные рекомендации о том, как поддержать этот процесс. Мы также очень благодарны, что в конце опроса было оставлено более, чем 800 комментариев, в которых многие из вас детально описали ситуации и аспекты, которые нравятся/не нравятся вам в Эстонии.

Для розыгрыша призов мы воспользовались генератором случайных чисел Google. Мы указали общее число ответов (1-3800) и послали генератору 20 запросов, получив, таким образом, 20 чисел, которые соответствовали идентификационному номеру анкеты в базе данных опроса. Лица, выигравшие 40-евровую подарочную карту Kaubamaja/Selver:

 1. e***.*3@g***l.c**
 2. e****e@k******v.p**
 3. c******58@h*****l.c**
 4. a***.k********.**o@g***l.c**
 5. r*****0@g***l.c**
 6. a*******n@u*r.n**
 7. n*h@j****i.f*
 8. o*****.k****b@g***l.c**
 9. c**************81@g***l.c**
 10. r************s@h*****l.f*
 11. 3*********2@e***i.e*
 12. m****.j*******o@g***l.c**
 13. m******.l******l@g***l.c**
 14. 5*****89
 15. p***************84@g***l.c**
 16. t*****a@d*****i.c**
 17. m***.m*****r@g***l.c**
 18. 5*****1@g***l.c**
 19. a******.n*********s@o*****k.c**
 20. m**********91@g***l.c**

Мы свяжемся со всеми победителями лично в течение этой/следующей недели.

Напоминаем, что ваши контактные данные будут стерты из базы данных в течение следующей недели, за исключением данных всех, кто согласился участвовать в последующем исследовании. Если вы дали свое согласие на то, что мы можем в будущем связаться с вами, но передумаете, то можете в любой момент отозвать ваше согласие, без каких-либо объяснений, и попросить нас стереть ваши контактные данные. Все собранные в течение опроса данные будут очищаться и полностью анонимизироваться для последующего анализа.

Результаты исследования – заключительный отчёт – будет опубликован на нашем сайте в апреле этого года.

Следите за новостями на сайте! Вы можете также подписаться на нашу страницу в Фейсбуке, где мы опубликуем ссылку на отчет.

Если у вас есть какие-либо вопросы об исследовании, пожалуйста, свяжитесь с kristjan@ibs.ee

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Täname kõiki, kes meie uuringus osalesid ja küsitluse lõpuni täitsid. Me kogusime ligikaudu 3800 vastust, mis on märkimisväärne arv vastajaid! Teie poolt antud vastused aitavad meil teha paremaid järeldusi ja soovitusi Teie ja teiste Eestis elavate välismaalaste elu-olu kohta Eestis. Me oleme eraldi veel väga tänulikud neile 800+ vastajale, kes võtsid vaevaks kirjeldada oma olukorda või häid/halbu asjaolusid Eesti kohta lühemas või pikemas esseevormis.

Kinkekaartide väljaloosimiseks kasutasime me Google poolt väljatöötatud juhuslike arvude generaatorit. Märkisime seal ära numbrid ühest kuni 3800-ni ning vajutasime generaatoril nuppu 20 korda. Igal korral väljastas generaator meile numbri (näiteks 2155 või 145), mille me viisime kokku koodiga küsitluse andmestikus. Loosime põhjal on kinkekaartide saajad järgmised isikud:

 1. e***.*3@g***l.c**
 2. e****e@k******v.p**
 3. c******58@h*****l.c**
 4. a***.k********.**o@g***l.c**
 5. r*****0@g***l.c**
 6. a*******n@u*r.n**
 7. n*h@j****i.f*
 8. o*****.k****b@g***l.c**
 9. c**************81@g***l.c**
 10. r************s@h*****l.f*
 11. 3*********2@e***i.e*
 12. m****.j*******o@g***l.c**
 13. m******.l******l@g***l.c**
 14. 5*****89
 15. p***************84@g***l.c**
 16. t*****a@d*****i.c**
 17. m***.m*****r@g***l.c**
 18. 5*****1@g***l.c**
 19. a******.n*********s@o*****k.c**
 20. m**********91@g***l.c**

Võtame kõikide võitjatega ühendust hiljemalt järgmise nädala jooksul.

Meeldetuletuseks veel osalejatele – kõik teie kontaktandmed kustutatakse järgmise kahe nädala jooksul. Välja arvatud nende isikute kontaktandmed, kes nõustusid osalema ka jätku-uuringu – kuid need isikud võivad igal ajal ning ilma igasuguse selgituseta oma nõusoleku osalemiseks tagasi võtta ning lasta meil oma kontaktandmed kustutada. Kõik uuringu käigus kogutud andmed puhastatakse ning anonümiseeritakse täielikult analüüsi läbiviimiseks.

Uuringu enda tulemuse – uuringuaruanne – avalikustatakse meie veebilehel ja Facebook lehel selle aasta aprillis.

Kõikide küsitluse või uuringutega seotud küsimustega palun pöörduda kristjan@ibs.ee