Uudised

26
apr. 2019

Balti Uuringute Instituudi 2019. aasta esimene uudiskiri on ilmunud. Esimeses numbris anname ülevaate Targa Linna ettevõtmistest, värsketest publikatsioonidest, aga ka käimasolevatest nullemissiooni- ja mobiilsusprojektidest.

07
mai 2018

Kui Su silmad paneb särama arenguvõimalusi pakkuv mitmekesine töö iseseisvas mittetulunduslikus mõttekojas, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja […]

04
mai 2018

Hiljuti koolitas Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Merit Tatar koos Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhi Kai Klandorfiga Võrumaa mittetulundusühendusi ja omavalitsusi lepingulise delegeerimise teemadel. Nüüd saab […]

03
nov. 2017

Uue integratsiooni monitooringu üks põhijäreldusi on, et Eesti venekeelne elanikkond ei hoia teadlikult omaette, ei aja oma asja ega ei mõtle omi mõtteid – hoolimata erisustest teatud küsimustes, peab enamik eestlasi ja enamik teisest rahvusest inimesi Eestit enda kodumaaks.