IMPACTOUR projektiga, mis sai 2,9 miljoni euro suuruse toetuse äärmiselt konkurentsitihedast Euroopa Komisjoni Horizon 2020 teadus- ja arendustegevuse programmist, aitab Balti Uuringute Instituut luua lihtsasti kasutatava metoodika ja innovaatilise veebipõhise tööriista kultuuriturismi mõjude mõõtmiseks ja hindamiseks.

Vaatluse alla võetakse eelkõige kultuuriturismi  majanduslik ja sotsiaalne mõju sihtkohale. Mõjude mõõtmiseks kogutakse ja pakutakse välja võtmeindikaatorid, mille alusel iga kultuuriturismi sihtkoht saab mõjusid ka ise määratleda ja tööriista abil hinnata. Tööriist ja metoodika kavandatakse 15 piloodi abil läbi erinevate kultuuriturismi sihtkohtade ja võrgustike ning peale tööriista valmimist valideeritakse see 5 pilootpartneri poolt üle Euroopa, kellest üks on ka Tartu targa linna ja kultuuriturismi sihtkoha arendamise piloot.

12 partneriga 9 Euroopa riigist kogutakse ka hästi toimivate ja ka mittetoimivate praktikate näiteid ning antakse soovitusi kultuuriturismi ärimudeli jätkusuutlikuks arendamiseks, maksimeerides positiivseid mõjusid ning vähendades negatiivsete mõjude ilmemist, rakendades säästva arengu põhimõtteid.

Balti Uuringute Instituudi roll on analüüsida kultuuriturismi ja majandusarengu seoseid, pakkuda sellest tulenevalt välja mõjude hindamise alaseid lähenemisi ning aidata kaasa uudsete andmeanalüütiliste meetodite (suurandmed, sotsiaalmeedia, liiklusandmed, mobiilpositsioneerimine) rakendamisele mõjude hindamiseks kultuuriturismi valdkonnas.

Kultuuriturism on oluline töökohtade, majandusliku ja sotsiaalse arengu looja Euroopa linnapiirkondades ja maaregioonides. UNWTO on 2017.aastal  sõnastanud kultuuriturismi tähenduse, milleks on külastajakogemus, mille läbi saab õppida, avastada, kogeda ja tarbida nii sihtkoha füüsilisi kultuuriobjekte ja -atraktsioone kui ka pärandit. Kultuuriturism on seotud materiaalse, intellektuaalse, spirituaalse ja emotsionaalse kogemusega, mida vahendatakse läbi kunsti ja arhitektuuri, ajaloolise ja kultuuripärandi, aga ka läbi kulinaaria, kirjanduse, muusika, loomemajanduse, elava kunsti ning elustiili, mis väljendub väärtustes, uskumustes ja traditsioonides.

Sõltuvalt sihtkohast on kultuuriturismi osakaaluks hinnatud globaalselt keskmiselt 40% turismi kogumahust. See tähendab, et kultuur on kas reisimise peamine põhjus või oluline tegevus sihtkohas olles. Eestit külastavatest väliskülastajatest 35% on nimetanud kultuuriturismi reisimotivatsioonina Eesti külastamiseks, sh arhitektuur, kultuuri- ja spordisündmused, mõisad (2016-2017 väliskülastajate uuringu andmete alusel). Eesti turismiteenuste ekspordist 1,98 miljardist eurost aastal 2018 tähendab see ligi 600 miljoni euro eest väliskülastajate poolt tarbitud teenuseid Eesti erinevates ettevõtetes.