14. novembril Eesti Televisioonis näidatud “Pealtnägija” saates käsitleti SmartEnCity projekti raames korraldatud Tartu korterelamute nutikodu lahenduse hanget. Kahjuks on saate autorid asunud ebaobjektiivselt SmartEnCity projekti ja MTÜ-d Balti Uuringute Instituut (IBS) ründavale positsioonile. Saates väideti, nagu oleks 2021. aastal lõppev projekt juba ette kahtlane ja raha oleks kasutatud anomaalselt. Peale selle jäeti saatest välja IBS-i esindaja kommentaarid nende väidete kohta.

IBS kommentaarid seoses nutikodu lahenduste hankega:
– tegemist oli avaliku hankega, mille
– eelarve on fikseeritud Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingus ja
– meil ei olnud võimalik hanke mahtu suurendada.

Saates pöörati tähelepanu tõigale nagu oleks IBS-il olnud võimalik rahastada nutikodu hanke lahendust oluliselt suuremal määral. IBS kinnitab, et projekti algusest saadik on nutikodu lahenduse hanke eelarve olnud 400 000 eurot. Ülejäänud 800 000 eurot, mis on IBS-ile Euroopa Komisjoni poolt eraldatud, on planeeritud ligikaudu 40 SmartEnCity projektiga seotud tegevuse elluviimiseks, et üle viie aasta jooksul koostada kümneid analüüse, strateegilisi plaane ja tegevuskavu, korraldada üritusi, koordineerida töörühmade tegevust jne.

SmartEnCity projekti kulud planeeriti iga projekti partneri eelarvesse juba 2015. aastal ja Euroopa Komisjon on need kinnitanud. Projektipartneritel on väga keeruline muuta kinnitatud eelarve proportsioone või kasutada raha muul viisil, kui eelarves ette nähtud. Lisaks auditeerib Euroopa Komisjon eelarve eesmärgipärast kasutamist. Taunime, et „Pealtnägija“ meeskond ei teinud piisavat eeltööd ega töötanud läbi Euroopa Liidust rahastatud projektide toimimise loogikat, samuti ei võtnud arvesse IBS-i esitatud täpsustusi.

Nutikodu lahenduse hange korraldati korrektselt ja avalikult. Osalemiskutse saadeti rohkem kui 20 pakkujale, sealhulgas kõigile Eestis nutikodulahendusi pakkuvatele ettevõtetele. Kõigile hankes osalenud ettevõtetele anti võimalus oma tooteid tutvustada ja neile esitati täpsustatud hinnapäring. Selles näidati ära hanke eelarve (400 000 eurot) koos võimalusega vajaduse korral oma pakkumise funktsionaalsust piirata, et mahtuda eelarve piiridesse.

Ainsana suutis funktsionaalsust suurel määral vähendamata teha eelarve piirides hinnapakkumise EnLife OÜ, kes valitigi hanke võitjaks. Sellel ettevõttel on nutikodu lahenduste arendamise pikaaegne kogemus. EnLife tegutseb samal ajal ka sensorite ja seadmete tootjana, mis tõenäoliselt andis talle konkurentide ees hinnaeelise.