MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) on avalikes huvides tegutsev arengukoostööst huvitatud ja selles valdkonnas tegevate organisatsioonide ühendus. AKÜ tegevuse eesmärk on arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest.

Läbi AKÜ liikmelisuse saab Balti Uuringute Instituut veelgi paremini teostada mitmeid oma peamisi eesmärke, mõjutada oma uurimissuunale spetsiifilisi poliitikaid, samuti vahetada informatsiooni, teadmisi ja oskusi rändeprotsesside-, integratsioonipoliitika-, lõimumise- ning pagulastemaatika ekspertiisi valdkondades.