EASi initsiatiivil korraldatakse märtsi lõpus Tallinnas Ida- ja Kesk-Euroopa esimene klastrikonverents, mille eesmärgiks on tõsta regionaalset konkurentsivõimet. Baltic Innovation Agency poolt Eestis kureeritav rahvusvaheline klastrikonverents Inspiring Clusters in the Beginning of the New Decade toimub 30.-31. märtsil 2011 Tallinnas Swissotelis. Konverentsi rahastatakse EASi vahendusel Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Tegemist on maailma suurima klastriekspertide koostöövõrgustiku The Competitiveness Institute’i (TCI) korraldatava Euroopa regionaalse konverentsiga, mis toimub esmakordselt siinses regioonis. Seekord keskendutakse tõhusamate klastripoliitikate arendamisele Euroopas ja efektiivsuse tõstmisele klastrite juhtimisel.

Lisaks konverentsi põhiprogrammile toimub mitmeid paralleelseid sessioone „avatud ruumi meetodil”, kus osalejatel on võimalus tõstatada diskussiooniks teemasid, mis neile kõige enam huvi pakuvad ning neid arutelusid ka ise juhtida.

Täpsem info konverentsi kohta ja registreerimisvorm on saadaval konverentsi kodulehel www.clusterconference.eu