Avatud Eesti Fondi poolt vahendatava Vabaühenduste Fondi viienda taotlusvooru tulemusena otsustati toetada Balti Uuringute Instituudi poolt esitatud projekti “Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine”.

Projekti eesmärgiks on luua online fondide andmebaas, mis sisaldab informatsiooni vabaühenduste tegevusi finantseerivatest fondidest, valdavalt väljaspool Eestit. Andmebaasis on esitatud fondid, mis finantseerivad tegevusi Eestile olulistel teemadel nagu kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused ning võrdõiguslikkus ja  diskrimineerimisvastane võitlus. Kodanikeühenduste finantsiliste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamise projekti peamine eesmärk on parandada Eesti kodanikeühenduste võimalusi taotleda finantstoetust rahvusvahelistest fondidest. Projekti tulemusena avatakse andmebaas kõikidele tasuta kasutamiseks märts-aprill 2010. aastal.

Vaata lisaks: Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond

Projekti toetatakse Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondist

VUF_logo_226x84