Balti Uuringu Instituut (IBS) koos Justiitsministeeriumiga  kutsub Teid teisipäeval, 30. mail kell 13.00 – 16.00 Justiitsministeeriumis (Tõnismägi 5a, Tallinn) toimuvale seminarile, et tutvustada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) uuringut „Lapsesõbralik õigusemõistmine: kohtumenetluses osalevate laste vaatenurk ja kogemused” ning arutleda  ühiselt uuringu Eesti-spetsiifiliste tulemuste ja soovituste rakendamisvõimaluste üle.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 25. maiks (k.a.) siin vormil.

Laste kogemusi ja vaatenurka tutvustava uuringu näol on tegemist jätkuga 2012. aastal läbi viidud uuringule, mis käsitles lastega kohtumenetluses kokkupuutuvate spetsialistide kogemusi ning mille tulemused avalikustati 2015. aastal.

Võimalusel palume eelnevalt tutvuda seminaril esitletava laste kogemustele tugineva üle-euroopalise ja kõiki uuringus osalevaid riike käsitleva võrdleva kokkuvõttega siin ning ainult Eesti spetsiifiliste uuringutulemustega siin.

 

SEMINARI AJAKAVA

12.30 – 13.00 Tervituskohv
13.00 – 13.15 Avasõnad
(Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Ringkonnakohtu esimees ja kohtunik
Ingi Mihkelsoo, Balti Uuringute Instituudi analüütik)
13.15  – 13.45 Üle-euroopalise uuringu „Lapsesõbralik õigusemõistmine: kohtumenetluses osalevate laste vaatenurk ja kogemused” tutvustus
(Astrid Podsiadlowski, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti laste õiguste valdkonna juht)
13.45 – 14.15 Eesti laste kogemused ja arvamused menetluse lapsesõbralikkusest ning võrdlus Eesti spetsialistide seisukohtadega
(Judit Strömpl, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent, uuringu üks autoritest ja laste küsitlejatest)
14.15 – 14.30 Kohvipaus
14.30 – 15.30 Laudkondlikud arutelud „Kas oskame kuulata lapse häält?“
1) Lapse privaatsuse kaitse ja turvalisus (Andra Sild, Põhja Ringkonnaprokuratuur)
2) Lapse õigus informatsioonile ja selle jagamine lapsega (Ege Ülend, PPA)
3) Mis on lapse parim huvi? (Senny Pello, vandeadvokaat)
4) Lapse õigus olla ära kuulatud (Kersti Kerstna-Vaks, Tartu ringkonnakohtu kohtunik)
15.30 – 16.00 Paneeldiskussioon ja lauaarutelude kokkuvõte
(modereerib Andres Aru, Õiguskantsleri kantselei)

 

Küsimuste korral palume julgelt kontakteeruda kas kirjutades ingi@ibs.ee või helistades 525 8702.