Hiljuti koolitas Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Merit Tatar koos Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhi Kai Klandorfiga Võrumaa mittetulundusühendusi ja omavalitsusi lepingulise delegeerimise teemadel. Nüüd saab seal räägitust lugeda Meriti kirjutatud külalispostitusest Kogukonna Kasvulava blogis.

Paljudel kohalikel omavalitsustel tuleb lahendada keerulisi küsimusi, ent pahatihti napib neil teadmisi ja muid ressursse. Siin soovitabki Merit Tatar kasutada ära vabaühenduste ja erasektoriga koostöö tegemisest avanevad võimalused. Üks klassikalisi partnerlusviise on avaliku teenuse lepinguline delegeerimine valdkonda tundvale organisatsioonile. „See sobib juhul, kui ülesanne on piisavalt konkreetne ja mõõdetav,“ kirjutab Merit Tatar.

Vabaühendusele avaliku teenuse osutamist lepinguga üle andes tuleb omavalitsusel järgida teatud rusikareegleid selle kohta, millised ülesanded jäävad siiski omavalitsusele. Omavalitsus

1) tagab teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi huvides teenuse üle kontrolli,

2) tagab teenusele juurdepääsu kõigile, kes seda vajavad,

3) otsustab teenuse kasutaja makstava tasu suuruse,

4) tagab delegeerimisprotsessi läbipaistvuse,

5) vastutab teenuse üle tehtava järelevalve eest.

„Vabaühendused on tihti kogukonna ainus organisatsioon, kes pakub teatud teenust, tänu millele on tal sel alal unikaalseid eksperditeadmisi ja põhjalikku infot,“ selgitab Merit Tatar vabaühenduse kui partneri eeliseid omavalitsuse jaoks.