Balti Uuringute Instituut viib Euroopa Komisjoni tellimusel läbi uuringut, mille eesmärgiks on välja selgitada, milliseid takistusi (nt. õiguslikud, sotsiaalsed, administratiivsed) noortel EL kodanikel teise EL riiki elama asudes, aga ka hiljem Eestisse tagasi pöördudes esineb. Selgitame, mis aitab neid takistusi vähendada ning teeme soovitusi olukorra parandamiseks. Lisaks võimalike takistuste väljaselgitamisele uurime kui teadlikud on noored oma õigustest, mis puudutavad vaba liikumist Euroopa Liidus. Uuringut viiakse paralleelselt läbi 15 Euroopa Liidu riigis (DE, BE, NL, UK, FR, GR, PT, PL, EE, BG, RO, CY, ES, AT, IT).

Uuringusse ootame osalema 25-35-aastased noori, kellel on kindel plaan lähiajal teise EL riiki kolida. Sealjuures peaks tegu olema iseseisva minekuga, st. teise EL riiki elama asumine ei tohiks olla seotud töölähetuse või õppima asumisega. Intervjuu kestab hinnaguliselt 30-60 minutit. Uurime näiteks millised on põhjused, miks soovid teise riiki elama asuda, milliseid ettevalmistusi oled teinud, kust oled vajalikku informatsiooni leidnud, millisest informatsioonist on puudu jms.

Samuti ootama intervjuudesse osalema 25-42-aastaseid noori, kes on mõnes teises EL riigis elanud, kuid viimase 3 aasta jooksul Eestisse tagasi pöördunud. Ka siin peaks tegu olema iseseisva minekuga ehk teise EL riiki elama asumine ei tohiks olla seotud töölähetuse või õppima asumisega. Intervjuus küsime näiteks, miks soovisid teise riiki elama asuda ning miks pöördusid Eestisse tagasi, kust leidsid tagasipöördumiseks vajalikku informatsiooni, või millisest informatsioonist oli puudu, mis oleks Sinu tagasipöördumise lihtsamaks teinud jms.

Kui oled nõus intervjuus osalema, anna sellest palun teada maarja.vollmer@ibs.ee ning siis saame juba täpsema aja ja koha intervjuuks kokku leppida. Kui tead ka kedagi teist, kelle võiks olla plaan lähiajal mõnda teise EL riiki kolida, võid julgelt info ka temale edastada.

Käimasoleva uuringu kohta leiad rohkem infot siit.

logo-on-the-move-final EL