Uudised

02
sept. 2012

Rahvusvaheline konverents „Kultuuri mõju lõimumisele“ toimub 20-21.09.2012 Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. Konverentsi eesmärgiks on vahetada informatsiooni, kogemusi ja parimaid praktikaid EL liikmesriikide vahel kultuuri […]

01
sept. 2012

Otsime oma meeskonda ANALÜÜTIKUT POLIITIKATE/PROGRAMMIDE HINDAMISSE Tööülesanded Poliitikate/programmide (mõjude) hindamistes osalemine, sh hindamismetoodika(te) väljatöötamine, uuringupakkumiste koostamine, uute projektide algatamine; osalemine analüüside ja uuringute läbiviimisel, peamiselt […]

18
mai 2012

Laupäeval, 19. mail kogunevad Narva hotelli konverentsiruumidesse linna noored, kes soovivad esitleda oma ettepanekuid kuidas parandada noorte kaasatust linnaelus toimuvasse ja nende elu puudutavate küsimuste üle otsustamisesse.

16
mai 2012

Eesti äärmiselt konservatiivne kodakondsuspoliitika (kodakondsus = lojaalsus) ei pruugi tänasel päeval olla enam jätkusuutlik ega väikeriigi arengu jaoks piisavat paindlik.