Uudised

01
sept. 2012

Otsime oma meeskonda ANALÜÜTIKUT POLIITIKATE/PROGRAMMIDE HINDAMISSE Tööülesanded Poliitikate/programmide (mõjude) hindamistes osalemine, sh hindamismetoodika(te) väljatöötamine, uuringupakkumiste koostamine, uute projektide algatamine; osalemine analüüside ja uuringute läbiviimisel, peamiselt […]