Kutsume tööandjaid osalema seminaril, et jagada praktilisi teadmisi välistöötajate värbamise ja välispäritolu töötaja toetamise kohta!  

Seminar keskendub välistöötajate onboardimisele ehk täpsemalt sellele, mida peaksite tööandjana välismaalt pärit inimese tööle võtmisel silmas pidama, millised on enim esinevad probleemid ning kuidas välisspetsialistidele tööandjana sobilikku tuge pakkuda. Samuti räägime sellest, millised olemasolevad riiklikud ja erasektori tugiteenused toetavad teid välismaalaste värbamisel.

Seminaril on koolitajaks Siiri Sutt (Talent Relocation Management), kellel on enam kui 15 aastat rahvusvahelist kogemust välisspetsialistide nõustamisel ja koolitamisel ning juhtide sihtotsingu ja talendijuhtimise valdkonnas. Lisaks jagab oma kogemust Laura Sildmäe (MoveMyTalent), kes pakub nii tööandjatele kui ka välismaalastele personaalset tuge Eestisse elama asumisega seotud toimingute korraldamisel. Laura räägib sellest, millised võimalikud praktilised küsimused võivad välispäritolu töötaja värbamise järel tekkida. Samuti tutvustavad oma tegevust ja võimalikke toetavaid teenuseid Work in Estonia ja Siseministeeriumi poolt rakendatav Kohanemisprogramm.

Seminari lõpus on kõikidel huvilistel võimalus täiendavalt ekspertidega konsulteerida ning saada vastuseid välistööjõudu puudutavatele küsimustele.

Seminarid toimuvad 19. ja 23. jaanuaril kell 10.00-13.00 Tallinnas Nordic Hotel Foorumis (ruum Arcturus, Viru väljak 3)Seminarile ootame osalema tööandjaid nii riiklikust, kolmandast kui ka erasektorist. 

Seminaril osalemiseks palume end eelnevalt registreerida SIIN. Ühest asutusest võib osaleda mitu inimest (nt asutuse juht, värbamisspetsialist või töötaja, kes välismaalastega kõige rohkem kokku puutub).

Seminaril osalemine on tasuta ning seminar toimub eesti keeles. Väljastpoolt Tallinna tulijatele hüvitame vajadusel sõidukulud.

Seminaril osalejatel on eelisõigus osaleda 2018. aasta kevadel toimuvatel rahvusvahelistel töövarjupäevadel, et näha kuidas tegeletakse mitmekesisusega ja kuidas on lõimitud välismaalt pärit töötajaid mõnes Rootsi, Saksamaa, Hollandi, Leedu, Poola või Sloveenia asutuses või ettevõttes. 

Küsimuste puhul palun kontakteeruge e-posti aadressil maarja.vollmer@ibs.ee või telefoni teel +372 5664 1222.

 

Seminaride korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist.