Sotsiaalministeeriumi andmetel on Eestis ligikaudu 42 000 üksikvanemat, kes on õigustatud saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatisraha. Olgugi et paljud neist saavad tuge ja abi lapse kasvatamisel teiselt vanemalt, on elatisvõlgnikest lapsevanemate arv, kes oma ülalpidamiskohustust ei täida, enam kui 9000. Ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine teise vanema poolt võib aga oluliselt suurendada lapse vaesusriski sattumise ohtu. Lisaks mõjutab see otseselt lapse üldist elukvaliteeti.

Üksikvanemate olukorra paremaks mõistmiseks ootame üksikvanemaid osalema küsitluses, mille eesmärgiks on teada saada, kuidas toimub lapse ülalpidamiskohustuse täitmine teise vanema poolt, kuidas on olukord elatise saamise või väljanõudmisega, ning milline on üksikvanemate suhtumine loodavasse elatisabi fondi.

Osale küsitluses siin!

 

624_png_frame_jpg tartu_naiste_varjupaik_2 norwaygrants IBS_logo_EE