1. mail 2010 algas Balti Uuringute Instituudis (IBS) nelja-aastane projekt PERARES (Public Engagement with Research And Research Engagement with Society), mille eesmärgiks on proovida luua Eestisse „teaduspoed“ – science shops (vahel on kasutatud ka nimetust “teaduskoda“ või „teadusturg“).

Teaduspoe eesmärk on siduda avalikkust ja teadust, edendada kaasavat teadust ja lihtsustada kolmanda sektori juurdepääsu teadusele. Kuidas see praktikas välja näeb?
Mittetulundusühingutele võivad olla olulised väga erineva tasandi küsimused. On neid, mis vajavad pikaajaliste interdistsiplinaarsete uurimuste tegemist, on selliseid, mis on parajad magistri- või hea juhendaja käe all isegi bakalaureusetöös uurimiseks. Kõrgemates õppeasutustes on nii tudengeid kui õppejõude, kes tahaksid teha midagi, millest ühiskonnale reaalset kasu on. Teaduspood ei tee enamasti ise teadust, ent võtab endale vahendajarolli ja püüab siduda kodanikuühendused teadusmaailmaga ja soovib arendada kaasavat teadust ja pakkuda mittetulundusühingutele teadustuge. Kodanikuühendus võtab konkreetse küsimuse olemasolul ühendust teaduspoega. Kodanikuühenduse ja kõrgkooli võrdväärses koostöös tekivad uued teadmised, või vähemalt kombineeritakse ja adopteeritakse olemasolevad teadmised.
Teaduspood võib asuda ülikooli juures või olla iseseisev organisatsioon. IBS poolt läbiviidava projekti eesmärgiks on teha mõned pilootprojektid ja vaadata, millises formaadis teaduspoode võiks Eestisse luua.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Science in Society programmi kaudu.