Uudised

26
apr. 2019

Balti Uuringute Instituudi 2019. aasta esimene uudiskiri on ilmunud. Esimeses numbris anname ülevaate Targa Linna ettevõtmistest, värsketest publikatsioonidest, aga ka käimasolevatest nullemissiooni- ja mobiilsusprojektidest.

07
mai 2018

Kui Su silmad paneb särama arenguvõimalusi pakkuv mitmekesine töö iseseisvas mittetulunduslikus mõttekojas, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja […]

04
mai 2018

Hiljuti koolitas Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Merit Tatar koos Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhi Kai Klandorfiga Võrumaa mittetulundusühendusi ja omavalitsusi lepingulise delegeerimise teemadel. Nüüd saab […]

03
nov. 2017

Uue integratsiooni monitooringu üks põhijäreldusi on, et Eesti venekeelne elanikkond ei hoia teadlikult omaette, ei aja oma asja ega ei mõtle omi mõtteid – hoolimata erisustest teatud küsimustes, peab enamik eestlasi ja enamik teisest rahvusest inimesi Eestit enda kodumaaks.

06
juuni 2017

Balti Uuringute Instituut viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Sotsiaalfondist toetatava ja Eesti Töötukassa poolt rakendatava tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamise. Tegevus „Minu esimene töökoht“ on […]

29
mai 2017

29.05.2017. Eestis on aastas tuhandeid kohtuasju, milles osalevad lapsed. Homme esitletavas uuringus „Lapsesõbralik õigusemõistmine: õigussüsteemis/menetluses osalevate laste vaatenurk ja kogemused“ rõhutatakse vajadust arvestada õigusemõistmisel rohkem […]