Uudised

31
märts 2020

Balti Uuringute Instituudi (IBS) 2020. aasta esimesest uudiskirjast saab lugeda, kuidas tõusta praktikandist analüütikuks, kultuuriturismi edendavast projektist IMPACTOUR, projekti SmartEnCity veebiseminaridest, aga ka uutest IBS-i publikatsioonidest.

23
dets. 2019

Balti Uuringute Instituudi (IBS) 2019. aasta kolmandast uudiskirjast saab lugeda Tartus ja Narvas korraldatud Demokraatiaseminarist, uutest IBS-i praktikantidest, projektidest GreenSAM ja HEAT, Kohanemisprogrammi koosloomeseminarist, SmartEnCity projekti kunstituurist, aga ka uutest IBS-i publikatsioonidest.

20
sept. 2019

Balti Uuringute Instituudi (IBS) 2019. aasta teisest uudiskirjast saab lugeda näiteks üle-euroopalise koostööprojekti SmartEnCity raames sündinud kunstigaleriist, uutest praktikantidest, Tartu rattaringlusest, Euroopa poolaasta toetusrühma tööst, erinevate reisimarsruutide kombineerimisest äpiga, aga ka uutest IBS-i publikatsioonidest.

26
apr. 2019

Balti Uuringute Instituudi 2019. aasta esimene uudiskiri on ilmunud. Esimeses numbris anname ülevaate Targa Linna ettevõtmistest, värsketest publikatsioonidest, aga ka käimasolevatest nullemissiooni- ja mobiilsusprojektidest.

07
mai 2018

Kui Su silmad paneb särama arenguvõimalusi pakkuv mitmekesine töö iseseisvas mittetulunduslikus mõttekojas, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja […]

04
mai 2018

Hiljuti koolitas Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Merit Tatar koos Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhi Kai Klandorfiga Võrumaa mittetulundusühendusi ja omavalitsusi lepingulise delegeerimise teemadel. Nüüd saab […]

03
nov. 2017

Uue integratsiooni monitooringu üks põhijäreldusi on, et Eesti venekeelne elanikkond ei hoia teadlikult omaette, ei aja oma asja ega ei mõtle omi mõtteid – hoolimata erisustest teatud küsimustes, peab enamik eestlasi ja enamik teisest rahvusest inimesi Eestit enda kodumaaks.