Uudised

20
sept. 2019

Balti Uuringute Instituudi (IBS) 2019. aasta teisest uudiskirjast saab lugeda näiteks üle-euroopalise koostööprojekti SmartEnCity raames sündinud kunstigaleriist, uutest praktikantidest, Tartu rattaringlusest, Euroopa poolaasta toetusrühma tööst, erinevate reisimarsruutide kombineerimisest äpiga, aga ka uutest IBS-i publikatsioonidest.

07
mai 2018

Kui Su silmad paneb särama arenguvõimalusi pakkuv mitmekesine töö iseseisvas mittetulunduslikus mõttekojas, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja […]

03
nov. 2017

Uue integratsiooni monitooringu üks põhijäreldusi on, et Eesti venekeelne elanikkond ei hoia teadlikult omaette, ei aja oma asja ega ei mõtle omi mõtteid – hoolimata erisustest teatud küsimustes, peab enamik eestlasi ja enamik teisest rahvusest inimesi Eestit enda kodumaaks.