Uudised

30
okt. 2016

MTÜ Balti Uuringute Instituut (IBS) on mõttekoda, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja programmide hindamise valdkonnas ning osalenud Eesti […]

24
mai 2016

Erinevast rahvusest noorte seas on lõimumine ja sarnasused meedia tarbimises ning poliitikas osalemises märgatavamad kui vanemate inimeste seas.

03
veebr. 2016

Uurime kuidas toimub lapse ülalpidamiskohustuse täitmine teise vanema poolt, kuidas on olukord elatise saamise või väljanõudmisega, ning milline on üksikvanemate suhtumine loodavasse elatisabi fondi.