Uudised

03
veebr. 2016

Uurime kuidas toimub lapse ülalpidamiskohustuse täitmine teise vanema poolt, kuidas on olukord elatise saamise või väljanõudmisega, ning milline on üksikvanemate suhtumine loodavasse elatisabi fondi.