Uudised

15
jaan. 2010

Avatud Eesti Fondi poolt vahendatava Vabaühenduste Fondi viienda taotlusvooru tulemusena otsustati toetada Balti Uuringute Instituudi poolt esitatud projekti “Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine”. Projekti eesmärgiks […]

12
jaan. 2010

Euroopa integratsioonialase veebilehe haldamine (“Maintenance for the European website on integration”) on Euroopa Komisjoni ning Migration Policy Group (MPG) poolt koordineeritud projekt, mille eesmärgiks on […]

23
sept. 2009

Käesolev aruanne võtab kokku aprillist kuni juulini 2009. aastal läbi viidud struktuurivahendite rakenduskavade hindamise, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuivõrd hästi on rakenduskavades kavandatud struktuurivahendite […]

22
juuli 2009

 Perioodil 2007-2013 on Eestil võimalik kasutada struktuuritoetusi kolmest fondist (Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist) kokku 53,3 miljardit krooni. Toetuste kasutamiseks koostati kolm rakenduskava, […]