Uudised

23
sept. 2009

Käesolev aruanne võtab kokku aprillist kuni juulini 2009. aastal läbi viidud struktuurivahendite rakenduskavade hindamise, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuivõrd hästi on rakenduskavades kavandatud struktuurivahendite […]

22
juuli 2009

 Perioodil 2007-2013 on Eestil võimalik kasutada struktuuritoetusi kolmest fondist (Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist) kokku 53,3 miljardit krooni. Toetuste kasutamiseks koostati kolm rakenduskava, […]

08
veebr. 2008

Integration policies and measures: best practices study of the examples of Sweden, Denmark and Great Britain Kristina Kallas, Kristjan Kaldur   This publication is currently […]

07
veebr. 2006

The papers from the first stage of the INDEUNIS project analysing patterns of structural change, trade specialisation and the role played by foreign direct investment […]