Koolitused õpetajatele 2023/2024

Lugupeetud õpetaja!

Aitäh, et tunnete huvi Gordoni õpetajate kooli ja Vaikuseminutite õpetajate koolitusprogrammi vastu. Koolitused viiakse läbi Balti Uuringute Instituudi ja Tervise Arengu Instituudi uurimisprojekti „Õpetajate sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut toetavate koolituskursuste hindamisuuring“ raames. Uuringu peamine eesmärk on hinnata kahe koolituskursuse – Gordoni õpetajate kooli ja Vaikuseminutite teadliku õpetaja kursuse – võimalikku mõju õpetajate sotsiaal-emotsionaalsele pädevusele. Uuringu raames pakume Teile võimalust osaleda tasuta Gordoni õpetajate kooli või Vaikuseminutite õpetajate koolitusprogrammis.

Lisainfo koolituste kohta:

Gordoni õpetajate kool
Vaikuseminutite koolitusprogramm õpetajale

Osalemistingimused:

1) töötate vähemalt 0,5 koormusega üldharidus- või kutsekoolis õpetajana;
2) te ei ole osalenud ühelgi järgmistest koolitustest: Vaikuseminutite teadliku õpetaja kursus, Vaikuseminutite lühiharjutuste kursus (baaskursus), Vaikuseminutite teadveloleku kursus, Gordoni õpetajate kooli ja Gordoni perekooli koolitus;
3) lisaks koolitusel osalemisele olete nõus täitma koolitusega seotud eelküsitluse sügisel ja järelküsitluse kevadel (eeldatav ajakulu mõlemal korral umbes üks tund).

Kõigi registreerunute seast loositakse juhuslikkuse alusel osalejad uuringu- ja kontrollrühmadesse. Seega tuleb arvestada ka võimalusega, et satute kontrollrühma ning Teil ei ole võimalik sel sügisel koolitust läbida. Ka kontrollrühma liikmetel palume kaks korda küsitluse täita ning tagame neile võimaluse koolitus soovi korral järgmisel õppeaastal tasuta läbida.

Registreerumisel palume märkida enda andmed ning Teile sobivad koolituste toimumise ajad ja kohad. Küsime teiega kontakteerumiseks ka nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi (sellekohased andmed kustutatakse uuringu lõppedes, hiljemalt 01.12.2024). Registreerunutega kontakteerume oktoobrikuu jooksul.

Teie vastuseid analüüsitakse vaid antud uuringu jaoks ja anonümiseeritud kujul. Isikustatavaid andmeid (nimi, telefoninumber, e-posti aadress) kasutatakse vaid teiega esmaseks kontakteerumiseks ja need kustutatakse pärast uuringu lõppu. Anonümiseeritud andmeid kasutatakse teadustöö eesmärgil kuni viie aasta jooksul pärast uuringu lõppu.

Kursuste toimumise kohad ja ajad

Vaikuseminutite õpetajate koolitusprogramm:
– Tallinnas 6.11.23, 22.11.23, 9.01.24, 8.02.24, 6.03.24, 10.04.24
– Tallinnas 21.11.23, 13.12.23, 24.01.24, 28.02.24, 20.03.24, 25.04.24
– Pärnus 7.11.23, 11.12.23, 16.01.24, 20.02.24, 12.03.24, 12.04.24
– Rakveres 6.11.23, 6.12.23, 11.01.24, 16.02.24, 15.03.24, 11.04.24
– Viljandis 3.11.23; 1.12.23; 10.01.24; 15.02.24; 14.03.24, 10.04.24
– Valgas 17.11.23, 7.12.23, 17.01.24, 22.02.24, 21.03.24, 17.04.24

Gordoni õpetajate kooli koolitus:
– Tallinnas 24.01.24, 6.02.24, 22.02.24, 5.03.24, 21.03.24
– Tallinnas 11.03.24, 12.03.24, 19.03.24, 2.04.24, 9.04.24
– Tartus 9.01.24, 25.01.24, 7.02.24, 21.02.24, 4.03.24
– Pärnus 26.01.24, 8.02.24, 20.02.24, 06.03.24, 18.03.24
– Viljandis 2.11.23, 13.11.23, 24.11.23, 5.12.23, 18.12.23
– Valgas 15.01.24, 31.01.24, 14.02.24, 5.03.24, 21.03.24

Uuringus osalemine ja küsitluse täitmine on vabatahtlik ja osalemisest on õigus igal hetkel loobuda.

Küsimuste korral annavad täiendavat informatsiooni Kats Kivistik (kats@ibs.ee) ja Tiia Pertel (tiia.pertel@tai.ee).