Projektid

31
märts 2020

Hindamise eesmärk on saada teada, kuidas koolid näevad kogukonnapraktika programmi jätkusuutlikkust ja milline on nende hinnangul Vabaühenduste Liidu roll selles ning saada teada, kas ja kuidas on võimalik ning mõistlik hinnata programmis osalevate õpilaste hoiakute muutumist.

31
märts 2020

Mõjuanalüüsi eesmärk on teada saada, kes paberkandjal ajakirja tellinutest seda tegelikult loevad, mida nad ajakirjast õpivad ja mis muutuks, kui ajakiri enam trükituna ei ilmuks.

18
veebr. 2020

IMPACTOUR

18/2/2020

Balti Uuringute Instituudi roll projektis on analüüsida kultuuriturismi ja majandusarengu seoseid, pakkuda sellest tulenevalt välja mõjude hindamise alaseid lähenemisi ning aidata kaasa uudsete andmeanalüütiliste meetodide rakendamisele.

10
nov. 2019

Uuring kaardistab mitmekultuurilise hariduse valdkonnas tegutsevad asutused ning nende vajadused, murekohad ja pakub välja võimalikud lahendused olukorra edasiarendamiseks.

01
nov. 2019

Demokraatiaseminaride eesmärk on interaktiivsete kaasamismeetodite kaudu tutvustada õpilastele demokraatliku osalemise ja põhiõiguste alaseid teemavaldkondi ning koolitada õpetajad ja juhtkonda viisidest, kuidas demokraatliku kaasamist klassiruumis praktiliselt rakendada ning milliste meetoditega suurendada või käsitleda õpilaste teadlikkust põhiõigustest teemadel.

14
juuni 2019

Projekt GreenSAM soovib näidata, kuidas väiksed muudatused otsustusprotsessides võivad suurendada eakate vastuvõtlikkust uutele mobiilsuslahendustele, mis on väga oluline vananeva rahvastiku ja demograafiliste muutuste valguses. IBS on projektis vastutav kaasamistööriistade kogumise ja analüüsi eest