Projektid

10
dets. 2019

Mitmekultuuriline haridus on muutumas üha olulisemaks hariduspoliitiliseks teemaks. Tänase päeva rändeolukord ja venekeelse kooli tuleviku küsimus on tekitanud nõudluse mitmekultuurilise hariduse kompetentsi järele. Nõustamist, koolitusi, […]

05
dets. 2019

Balti Uuringute Instituut viib läbi demokraatiaseminarid Eesti koolide põhikooli astme õpilastele ja kooli meeskonnale. Kokku on osalejaid 20-st koolist 80-100, ühe kooli kohta 4-5 õpilast ja 1 õpetaja. Seminarid toimuvad 30. […]

14
juuni 2019

Projekt GreenSAM soovib näidata, kuidas väiksed muudatused otsustusprotsessides võivad suurendada eakate vastuvõtlikkust uutele mobiilsuslahendustele, mis on väga oluline vananeva rahvastiku ja demograafiliste muutuste valguses. IBS on projektis vastutav kaasamistööriistade kogumise ja analüüsi eest

17
mai 2019

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) tellimusel Noortekohtumiste programmi mõju uuringut. Uuringul on kolm peamist eesmärki.

05
märts 2019

Balti Uuringute Instituut koostab Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüsi, milles käsitletakse uussisserändajate Eestis kohanemist soodustavaid ja takistavaid tegureid ning teenuseid analüüsiva rakendusuuringu läbiviimisest.

13
veebr. 2019

Balti Uuringute Instituut viib koostöös Technopolis Group Eesti, Ernst & Young Baltic ja Praxisega läbi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamist, mille eesmärgiks on hinnata rakenduskava ja selle raames tehtava asjakohasust, efektiivsust, mõju ning jätkusuutlikkust.

25
jaan. 2019

Balti Uuringute Instituut koostab koostöös AS Turu-Uuringutega uuringu “Vabatahtlikus tegevuses osalise uuring 2018”, mille eesmärk on analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, selles toimunud muutusi võrreldes 2013. aastaga ja nende muutuste võimalikke põhjuseid.

01
dets. 2018

Kogukonnapraktika tagasiside analüüsi eesmärk on hinnata, millised on programmis osalemise tulemused osalejatele – õpetajatele, juhendajatele ja õpilastele.

15
nov. 2018

Mõjuanalüüs on vajalik, et hinnata fakti- ja teadmistepõhiselt 2015-2020 aastaks koostatud Kodanikuühiskonna arengukava (KODAR) eesmärkide täitmist ning saada sisendit koostatavasse Kodanikuühiskonna programmi 2021-2030.