Projektid

13
juuni 2018

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb Eesti Teadusagentuuri (ETAg) tellimusel teaduse ja tehnoloogia populariseerimise uuringut. Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja […]

05
juuni 2018

Institute of Baltic Studies is part of the CatChain, a major 4-year research programme led by ICRIOS in Bocconi University. The program aims to give solid […]

15
mai 2018

H2020 projekti „REnewable Low TEmperature District“ (RELaTED) käigus töötatakse välja eriti madala temperatuuriga (ingl ultra-low temperature) detsentraliseeritud kütte uuenduslik võrgustikulahendus.

05
apr. 2018

BSR ELECTRIC

5/4/2018

BSR Electric projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet.