Projektid

05
apr. 2018

BSR ELECTRIC

5/4/2018

BSR Electric projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet. Projekt toob kokku partnerid avalikust ja […]

22
veebr. 2017

Viime ellu rahvusvahelise projekti, mille keskmes on tööandjad ning mille eesmärk on aidata kaasa sisserändajate sisenemisele ja lõimumisele Eesti tööturul.

21
nov. 2016

Eesti keeleseisund

21/11/2016

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord ning anda sisend uude loodavasse Eesti keele strateegiasse (2018-2024).