Projektid

2023–2028

INCREASE

INCREASE eesmärk on aidata kaasa IPV (Integrates Photovoltaic) laiemale kasutuselevõtule, pakkudes moodulite…

Loe rohkem
2023–2026

CeMeWE

CeMeWE ühendab partnereid Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. Projekti eesmärk on välja töötada mudel suurendamaks sisserändajatest naiste tööalast konkurentsivõimet. Mudeli eesmärk on aidata neil naistel ületada individuaalseid, koduseid ja ühiskondlikke takistusi.

Loe rohkem
2023

Kodanikuhariduse kaardistamine Eestis

Kaardistamisega tuvastatakse nii ametlikud kui mitteametlikud kodanikuhariduse tegijad. Kaardistamisega kirjeldatakse, millistele teemadele ja ühiskonnagruppidele kodanikuhariduse tegijad keskenduvad ning uuritakse, kas ja kuidas nad koostööd teevad.

Loe rohkem