Projektid

2024

Teadustaristu kasutuskogemuse uuring

Selle uuringu keskmes on riikliku tähtsusega teadustaristu – see on oluline Eesti teadussüsteemile, ühiskonnale ja ettevõtlusele ning selle mõju suurendamiseks on mõistlik seda keskselt plaanida, prioriseerida ja riigieelarvest rahastada. 

Loe rohkem
2024

Aktiivsete Kodanike Fondi lõpphindamine  

IBS uurib käesoleva projekti raames ACF-i toetuste asjakohasust, tõhusust ja tulemuslikkust. See eeldab projektikonkursside struktuuri ning projektide ja nende tulemuste panuse hindamist ja probleemkohtade kaardistamist.

Loe rohkem
2023–2024

Work in Estonia tööstussektori välisspetsialistide värbamise ja vajaduse uuring

Work in Estonia (WiE) on 2015. aastal loodud programm, mille ülesanne on tutvustada Eestit kui atraktiivset töötamise ja elamise sihtriiki välismaa spetsialistidele, aidata kaasa välisspetsialistide sisseelamisele Eestis ning tõsta Eesti ettevõtjate teadlikkust välisvärbamisest, eelkõige IKT ja (töötleva) tööstussektori valdkonna ametikohtadele.

Loe rohkem
2023–2028

INCREASE

INCREASE projekti eesmärk on arendada eri tüüpi ehitistesse integreeritud päikesepaneele, testida lahendusi erinevates riikides ja aidata kaasa integreeritud päikesepaneelide laiemale kasutuselevõtule. Projektis on kokku 9 pilootprojekti 6 Euroopa riigis, millest üks asub Tartus. Nimelt, Tartu Hansa Kooli külge planeeritakse integreeritud päikesepaneelidega kasvuhoonet, mille disain valmib 3 aasta jooksul koosloome käigus, et lõpptulemus oleks ilus, kvaliteetne ja kõigile sobiv.

Loe rohkem
2023–2024

Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide rakendamise hindamine Eestis 

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure. Toetust saab taotleda õpirändeks ja koostööprojektideks. Erasmus+ alla kuulub ka Jean Monnet’, mis toetab innovatsiooni, teadmiste jagamist ning Euroopa-teemalist teabevahetust. 

Loe rohkem