Projektid

18
sept. 2017

Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuringu eesmärk on noorsootöötajate pädevuste kaardistamine ja koolitusvajaduse välja selgitamine. Uuringu sihtrühmaks on nii noorsootöötajad kui nende tööandjad. Küsimustikke koostades arvestatakse, et noorsootöötajate […]

18
sept. 2017

Balti Uuringute Instituut viib Tervise Arengu Instituudi (TAI) tellimusel läbi uuringu “VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine”. Käesoleva töö eesmärgiks on teostada VEPA KOM metoodika Eestis […]

22
veebr. 2017

Viime ellu rahvusvahelise projekti, mille keskmes on tööandjad ning mille eesmärk on aidata kaasa sisserändajate sisenemisele ja lõimumisele Eesti tööturul.

21
nov. 2016

Eesti keeleseisund

21/11/2016

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord ning anda sisend uude loodavasse Eesti keele strateegiasse (2018-2024).