Tipptasemel uuringud sõltumatult mõttekojalt

Meil on pea kolmkümmend aastat kogemust rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ning kohalike ja rahvusvaheliste projektide läbiviimisel. Pakume nii avalikule- kui ka era- ja kolmandale sektorile kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Osaleme teadmuspõhise ühiskonna arendamisel ning edendame Eesti, Läänemere regiooni ja Euroopa avalikku poliitikakujundamist. Pennsylvania Ülikooli iga-aastane maailma mõttekodade indeks “Global Go To Think Tank Index Report” on nimetanud IBSi regulaarselt üheks juhtivaks Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekojaks.

Tugev kompetents viies suures valdkonnas

Meisterlikud metoodikad ja mahukas koostöövõrgustik

Valdame hästi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid, meil on pikaajaline kogemus poliitika hindamisel ja olime üks esimesi, kes hakkas Eestis tulevikuseire metoodikat rakendama.

Aastate jooksul oleme ellu viinud suurel hulgal arendusprojekte koostöös valitsuse, omavalitsuste, akadeemia, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega kogu Euroopas, sh üle kahekümne Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi projekti. Meie partnerite võrgustik koondab sadu eksperte, organisatsioone ja ülikoole üle kogu maailma.

Oleme mitme siseriiklikku ja üleeuroopalise võrgustiku liige: