Balti Uuringute Instituut (Institute of Baltic Studies, IBS) on 1996. aastal asutatud sõltumatu mittetulunduslik mõttekoda, mille peamiseks tegevusalaks on rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ning kohalike ja rahvusvaheliste projektide tegemine. Meie eesmärk on osaleda teadmuspõhise ühiskonna arendamisel, edendades Eesti, Läänemere regiooni ja Euroopa avalikku poliitikakujundamist ning pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Oma pikkade tegevusaastate jooksul on meil välja kujunenud tugev kompetents viies suures valdkonnas:

Valdame hästi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid, meil on pikaajaline kogemus poliitika hindamisel ja olime üks esimesi, kes hakkas Eestis tulevikuseire metoodikat rakendama.

Aastate jooksul oleme ellu viinud suurel hulgal arendusprojekte koostöös valitsuse, omavalitsuste, akadeemia, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega kogu Euroopas, sh üle kahekümne Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi projekti. Meie partnerite võrgustik koondab sadu eksperte, organisatsioone ja ülikoole üle kogu maailma.

IBS kuulub mitmesse üleeuroopalisse ja siseriiklikku võrgustikku, olles sealhulgas:

Pennsylvania Ülikooli iga-aastane maailma mõttekodade indeks “Global Go To Think Tank Index Report” on regulaarselt nimetanud IBSi üheks juhtivaks Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekojaks. 

IBS lähtub oma tegevuses põhikirjast ja vabaühenduste eetikakoodeksist. Soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks organisatsioonis on IBS koostanud soolise võrdõiguslikkuse kava (GEP).

Loe IBSi praktikavõimaluste kohta!

Aastaaruanded: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014