Meist

MicrosoftTeams-image
Balti Uuringute Instituut (The Institute of Baltic Studies, IBS) on 1996. aastal asutatud sõltumatu mittetulunduslik mõttekoda, mille peamiseks tegevusalaks on rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ning kohalike ja rahvusvaheliste projektide tegemine. Meie eesmärk on osaleda teadmuspõhise ühiskonna arendamisel, edendades Eesti, Läänemere regiooni ja Euroopa avalikku poliitikakujundamist ning pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Meil on tugev kompetents viies suures valdkonnas:

Valdame hästi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid, meil on pikaajaline kogemus poliitika hindamisel ja olime üks esimesi, kes hakkas Eestis tulevikuseire metoodikat rakendama.  

Aastate jooksul oleme ellu viinud suurel hulgal arendusprojekte koostöös valitsuse, omavalitsuste, akadeemia, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega kogu Euroopas, sh üle kahekümne Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammi projekti. Meie partnerite võrgustik koondab sadu eksperte, organisatsioone ja ülikoole üle kogu maailma. IBS kuulub mitmesse üle-euroopalisse ja siseriiklikku võrgustikku, olles sealhulgas:

  • Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) liige,
  • Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide siseriikliku võrgustiku liige.

Pennsylvania Ülikooli iga-aastane maailma mõttekodade indeks “Global Go To Think Tank Index Report” on regulaarselt nimetanud Balti Uuringute Instituuti üheks juhtivatest Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekodadest. 

Targa linna kontseptsioon hõlmab mitmeid linnaelu puudutavaid valdkondi alates taastuvenergia tootmisest ja suuremast kasutuselevõtust kuni rohemobiilsuslahenduste ja uute tehnoloogiate juurutamise ja kodanike kaasamiseni. Targa linna kontekstis on meil varasem kogemus linlaste kaasamise tegevuste organiseerimise ning sotsiaalse innovatsiooni läbiviimise ja hindamisega, võrgustike loomise ja juhtimisega ning tarkade lahenduste replikatsiooni ja kommunikatsiooniga. Jätkusuutliku arengu kontekstis oleme kaasa löönud mitmes rohe- ja aktiivset mobiilsust edendavates projektides ja uuringutes ning panustanud õiglase ülemineku ja targa linna strateegilist arengut planeerivates projektides. 

Oleme on nii iseseisvalt kui koos partneritega välja arendanud ja kasutanud mitmeid targa linna tööriistu ja metoodikaid: 

  • Planeerimise teekaart projektis SmartEnCity töötas IBS välja interaktiivse teekaardi, mille abil aidata omavalitsustel alustada ja/või jätkata energia- ja kliimakava loomist ja rohelise ülemineku planeerimist. 
  • Cities4ZERO – IBS panustas uue metoodilise raamistiku, Cities4ZERO, välja töötamisse, mis toetab omavalitsusi süsinikuheite vähendamise planeerimisel ja elluviimisel (SmartEnCity). 

Lisaks on IBS kohalikke omavalitsusi ühendava Eesti Tarkade Linnade Klubi üks eestvedajaid ja teeb tihedat koostööd nii Tartu Linnavalitsuse kui teiste Eesti omavalitsustega. Meie headeks partneriteks targa linna ja jätkusuutliku arengu projektides on teiste seas Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor, TalTech ja Tartu Regiooni Energiaagentuur. 

 

Loe lähemalt meie targa linna projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta siit. 

Täiendamisel