Ränne ja lõimumine

IBS teeb koostööd avaliku sektori ja kodanikuühendustega nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, et paremini mõista rändeprotsesse, nendest põhjustatud ühiskondlikke muutusi ning vajadust kujundada vastavat poliitikat. Kaks meie olulist uurimissuunda – ränne ning lõimumine – keskenduvad rändeprotsesside analüüsimisele, lõimumispoliitika mõjude hindamisele ning immigrantrahvastiku sotsiaalmajandusliku olukorra analüüsimisele Eestis ja Euroopas.

Oleme oma analüüsidega uurinud nii Nõukogude Liidu ajal Eestisse saabunud sisserändajaid, alates 2010. aastast Eestisse saabunud uussisserändajaid, eestlastest tagasipöördujaid kui ka Eesti väliskogukondi ehk väliseesti diasporaad. Lisaks kogume andmeid ja teeme analüüse põhiõiguste valdkonnas, olles partneriks nii Euroopa Liidu institutsioonidele, Eesti riigiasutustele kui ka kolmanda sektori organisatsioonidele. 

Loe lähemalt meie rände ja lõimumise projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta.