Tule praktikale!

Milline on tööelu ühes dünaamilises mõttekojas? Kuidas viiakse läbi kõrgekvaliteedilist sotsiaal-majanduslikku analüüsi? Tule praktikale ja saad seda ise kogeda!

Balti Uuringute Instituut pakub tudengitele praktikavõimalusi aastaringselt. Ootame enda juurde motiveeritud üliõpilasi, kes on huvitatud sotsiaal-majanduslikest ja riigi toimimise (haldus)poliitilistest protsessidest. Praktika  käigus saavad tudengid ennast analüütikutena proovile panna. Töö on peamiselt kvalitatiivne (näiteks analüüsi koostamine sekundaarallikate või intervjuude kokkuvõtete põhjal) või kvantitatiivne (näiteks küsitluste käigus kogutud andmete või statistika analüüsimine). Praktikülesanded on seotud eelkõige käimasolevate projektide ja uuringutega või uute projektide ettevalmistamisega. Vastavalt mõttekoja vajadusele kaasnevad praktikaga ka administratiivsed ülesanded (näiteks seminaride, ürituste, fookusrühmade intervjuude vmt ettevalmistamine ja läbiviimisel assisteerimine). Praktika on üldjuhul tasustamata.

Enamasti toimub praktika meie Tartu kontoris ja kestab 2–4 kuud. Samas oleme paindlikud ja arvestame praktikandi vajadustega. 

Meie peamised uurimis- ja töövaldkonnad on:

Kui tunned nende teemade ja mõttekoja töö vastu huvi ning soovid ennast proovile panna, siis saada oma CV ja lühike kaaskiri, kus tutvustad ennast ja oma huvisid aadressile internship@ibs.ee.