Tulevikuseire, poliitikaanalüüs ja hindamine

Poliitika planeerimise valdkonna keskmes on poliitikakujundamise toetamine kvaliteetse analüüsiga. Aastate jooksul läbi viidud poliitika eel- ja järelhindamised on analüüsinud nii Eesti kui ka teiste Balti riikide majanduse konkurentsivõimet ning võimalike arengusuundade toimivust. IBS on erilise rõhu seadnud strateegilisele planeerimisele, analüüsides Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rakendamist ning selle mõju liikmesriikide majandus- ja regionaalarengule, ning järjest enam oleme prioriteediks seadnud EL poliitikate, eelkõige regionaalpoliitika, mõjude hindamise liikmesriikides. Analüüsi, hindamise ning poliitikasoovituste väljatöötamisega majandus- ja regionaalarenguks soovime suurendada ka avalikkuse teadlikkust aktuaalsetest teemadest ning avardada dialoogi paremaks poliitikakujundamiseks. 

IBS oli Eestis üks esimesi tulevikuseire (foresight) metoodika rakendajaid ja edasiarendajaid. Tulevikuseire eesmärgiks on ekspertide abil hinnata mõjusamaid ja tõenäolisemaid tulevikutrende ning nende abil kujundada tulevikustsenaariumid, mis aitavad suunata edasisi strateegilisi otsuseid ja planeerida pikema vaatega. Tulevikuseiret oleme kasutanud Tartu uue energia- ja kliimakava koostamisel, kuid ka paljudes uuringutes, nt Eesti biomajanduse arengustsenaariumide loomiseks.

Loe lähemalt tulevikuseire, poliitikaanalüüsi ja hindamise kohta.