Lõpphindamine

2024

Aktiivsete Kodanike Fondi lõpphindamine  

IBS uurib käesoleva projekti raames ACF-i toetuste asjakohasust, tõhusust ja tulemuslikkust. See eeldab projektikonkursside struktuuri ning projektide ja nende tulemuste panuse hindamist ja probleemkohtade kaardistamist.

Loe rohkem