E-teenuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju hindamine

Uuringu on eesmärgiks uurida Eesti e-teenuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju, sealhulgas:

Oodatavaks tulemuseks on esitada Eesti e-teenuste tulemuslikkuse hindamise raamistik, milles kirjeldatakse, milliseid teenuse elemente on oluline e-teenuste puhul mõõta (nt. kodanikule pandud kohustuse täitmiseks kuluv aeg (nt tuludeklaratsioon); andmetöötluse kvaliteet, teenuse menetlemise kiirus), kuidas seda mõõta (kulutatud aeg, vigaste ankeetide arv) ja milliste allikate abil seda saab mõõta.

Teostajad: Balti Uuringute Instituut ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS