Tehnoloogiaseadmete kaardistamise projekt

Uuringu eesmärk on ühelt poolt selgitada välja ettevõtete vajadus toodete testimise järele ning teiselt poolt uurida, millised testimisvõimalused on Eesti teadusasutustes juba olemas. Uuringus kasutatakse nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmekogumismeetodeid.

Projekt viiakse ellu puidutööstuse konkurentsvõime arendamise klastri raames koos puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusega TSENTER.