Balti Uuringute Instituut

Balti Uuringute Instituut on 1996. aastal asutatud iseseisev mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus, mille peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Oma tegevustega püüab IBS panustada teadmiste kasvu ning tõsta laiemat arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest. Balti Uuringute Instituudi peamiseks motoks on ühendada teooria praktikaga, mida edendab oma ala ekspertidest koosnev meeskond läbi kolme peamise tegevussuuna:

- teadus, tehnoloogia ja innovatsioonipoliitika, tööstuspoliitika, majandus- ja regionaalareng;
- sotsiaalne ühtekuuluvus, eelkõige tööturu, migratsiooni, integratsiooni ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas;
- Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga seonduvad uurimisteemad, analüüsid, mõjude hindamised.

 

Balti Uuringute Instituut | Lai 30, 51005 Tartu | tel +372 6999 480 | faks +372 7441 722 | RSS Facebook page