Balti Uuringute Instituudi 2023. aasta

“There are better things ahead than any we leave behind.”
C.S. Levis

Balti Uuringute Instituut alustas oma tegevust 1996. aastal. Teisisõnu tähendab see peaaegu 30 aastat kogemust ja projekte, mis on kõik olnud ainulaadsed ja kujundanud IBSu just selliseks nagu ta praegu on. Organisatsioonide aasta kokkuvõtted kajastavad peamiselt õnnestumisi ja kordaminekuid, kuid tõelise arengu tagamiseks on vahel vaja mõelda, kuidas saaks veel paremini. Vaikselt, aga jõudsalt oleme jõudnud 2024. aastasse, mistõttu on paslik vaadata tagasi möödunud aasta õppetundidele.

IBSu töötajad soovivad eraldi esile tõsta, et oleme alati teinud koostööd pädevate ja toredate ekspertidega – seda ka 2023. aastal. Täname teid kõiki südamest!

Läinud aastal alustati Balti Uuringute Instituudis 13 uue projektiga ja lõpule viidi 9, mille tulemusi saab lugeda ka meie kodulehelt. Kirjutades tagasivaadet möödunud aastasse, küsisime oma töötajatelt, mida õpetlikku on eelmisest aastast ja uuringute tegemisest kaasa võtta.

Juhatuse liige Kats

“Seoses alternatiivsete nikotiinitoodete uuringuga oli huvitav, kuidas eri osapooled, kes tegelevad vastava poliitika eri tahkudega, mõistsid kohtudes, et kokkupuutepunkte ja koostöövõimalusi on rohkem, kui neid seni on kasutatud. Arutelu oli aga väga viljakas ja selle tulemusena lepiti kokku edasises tihedamas koostöös. Uuringujärgselt tuli omajagu uudiseid, mis kinnitasid, et uuringu tulemusi kasutati valdkonna parendamiseks tõesti ära.”

“Kui on raske aeg, siis tulevad teised appi, ja ka kõige kiiremal ajal on võimalik vajadusel paaripäevane paus võtta.”

Projektijuht ja analüütik Anna-Lisa

Noorte ja lastega seotud uuringud tõid mitmeid rõõmsaid ja toredaid, kuid samal ajal ka ääretult kurvastavaid momente. Need olulised inimesed, kes töötavad noorsootöötaja või õpetajana ning teevad tänuväärset tööd, ei tunne, et nad saaksid väärilist palka või oleksid tunnustatud. Sellised momendid andsid võimaluse arenguks: õppida esindama nende inimeste häält, kes laua taga ei istu, et midagi päriselt ka muutuks.”

“Aasta põnevaim uuring oli e-mängude rakendatavus noorsootöös, mis viis mind kokku paljude põnevate inimestega. Eriti vahvad olid intervjuud noortega vanuses 7-16 ja ankeetküsitluse tulemuste lugemine. Jätkuvalt saame kinnitust, et noored on arukad, loomingulised ja igati lõbusad.”

Analüütik Kirill

“Kõige parem on töötada meeskonnas, kus sa tead, mida inimestelt oodata. Aasta õpetas, et nende ootustega võib vahel vastu näppe saada, kuid oli ka mitmeid positiivseid üllatusi. Selliseid olulisi ja häid kontakte tuleb hoida igal rindel.”

Projektijuht ja analüütik Maarja

“Rõõm on teha uuringuid, kus on näha, et tellija tõepoolest tahab uuringu sisendit, mõtleb kaasa ette tulevate väljakutsetega ja annab vabaduse meil kui uurijatel meetodeid ja ajakava kohendada nii, et uuringust maksimaalselt kasu oleks. Mul on rõõm, et IBSus on kolleegid, kes mõtlevad kaasa ja julgevad arvamust avaldada nii meeskonnakaaslastele kui ka tellijatele. Me ei tee asju või uuringuid lihtsalt ära, vaid teeme seda südamest ja nii hästi kui võimalik.”

“Üks üllatav õppetund on see, et jätkuvalt on neid, kes kõhklevad uuringute tulemuste õigsuses. Kui uuringu tulemused ikka näitavad puudujääke, siis tuleb tulemustega leppida ja kaitsepositsiooni asemel leida võimalusi olukorra parandamiseks.”

Projektijuht ja analüütik Mart

“Eelmine aasta näitas, et kui juhtpartner on kompetentne taotluse ettevalmistamisel ja konsortsiumi sisendi kogumisel, siis saab väga edukalt kokku panna kvaliteetse Horizon Europe pakkumise, ja vastupidi.”

Projektijuht ja analüütik Maria

“Möödunud aastal puudutasid mitmed IBSu projektid rändevaldkonda, mis keskendusid Eesti sisserändajate vajaduste uurimisele. See grupp on haavatav ja nad seisavad silmitsi paljude raskustega. Rändevaldkonna projektidega seotult sai selgeks, et tulemus ei ole alati koheselt nähtav, vaid muutus võib toimuda hoopis pikaajalises perspektiivis. Ei tohi lasta end sellest heidutada.”