Kultuuriministeeriumi tellimusel koostas IBS 7 lõimumise teemalist taustainfo teemalehte. Teemalehtede eesmärgiks on koguda taustainfot lõimumisvaldkonna kohta andes sisendi uude lõimumiskavasse “Lõimuv Eesti 2020”.

Teemalehed olid järgmistel teemadel:

1. Lõimumise siht- ja sidusrühmade statistiline ülevaade;

2. Lõimumise indikaatorid Euroopa Liidus ja liikmesriikides;

3. Ülevaade lõimumisvaldkonna terminitest;

4. Ülevaade lõimumisvaldkonna uuringustest;

6. Ülevaade integratsioonilepingutest valitud liikmesriikides;

6. Romad Eestis;

7. Põhiseaduse sätete mõju lõimumisvaldkonnale