Kultuuriministeeriumi tellimusel koostas Balti Uuringute Instituut seitse lõimumisalast taustainfo teemalehte. Teemalehtede eesmärgiks on koguda taustainfot lõimumisvaldkonna kohta andes sisendi uude lõimumiskavasse “Lõimuv Eesti 2020”.

Teemalehed on koostatud järgmistel teemadel:

  1. Lõimumise siht- ja sidusrühmade statistiline ülevaade;
  2. Lõimumise indikaatorid Euroopa Liidus ja liikmesriikides;
  3. Ülevaade lõimumisvaldkonna terminitest;
  4. Ülevaade lõimumisvaldkonna uuringustest;
  5. Ülevaade integratsioonilepingutest valitud liikmesriikides;
  6. Romad Eestis;
  7. Põhiseaduse sätete mõju lõimumisvaldkonnale