Lõimumisalased taustainfo teemalehed

Kultuuriministeeriumi tellimusel koostas Balti Uuringute Instituut seitse lõimumisalast taustainfo teemalehte. Teemalehtede eesmärgiks on koguda taustainfot lõimumisvaldkonna kohta andes sisendi uude lõimumiskavasse “Lõimuv Eesti 2020”.

Teemalehed on koostatud järgmistel teemadel:

  1. Lõimumise siht- ja sidusrühmade statistiline ülevaade;
  2. Lõimumise indikaatorid Euroopa Liidus ja liikmesriikides;
  3. Ülevaade lõimumisvaldkonna terminitest;
  4. Ülevaade lõimumisvaldkonna uuringustest;
  5. Ülevaade integratsioonilepingutest valitud liikmesriikides;
  6. Romad Eestis;
  7. Põhiseaduse sätete mõju lõimumisvaldkonnale