EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine

Praxis koostöös Balti Uuringute Instituudi ja Technopolis Group Belgiaga teostas Haridus- ja Teadusministeeriumile EL struktuurivahenditest toetatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ja kõrghariduse meetmete vahehindamise. Hindamise keskseteks küsimusteks olid meetmete sobivus ja rakendatavus valdkondlike strateegiliste eesmärkide elluviimisel ning meetmete rakendusprotsessi tõhusus.

Täpsemalt oli hindamisel 3 eesmärki:

Uuringu raames analüüsiti nii meetmete rakendamist puudutavat dokumentatsiooni ja olemasolevat andmestikku kui ka viidi läbi intervjuud peamiste sidusgruppide (poliitikakujundajad ja kasusaajad) esindajatega. Lisaks hõlmas projekt välisekspertide osalusel toimuvat paneelarutelu ning töötubasid poliitikakujundajatega.