Merit Tatar

Juhatuse liige

Merit Tatar on Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige ning ekspert nii programmide tulemuslikkuse ja mõju hindamisel kui ka targa linna ja jätksuutliku arengu teemadel. Mõttekojas vastutab ta projektide arendamise ja rahvusvahelise koostöö eest. Meritil on avaliku halduse doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist, kus ta kaitses doktoriväitekirja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõjust mitmetasandilisele valitsemisele Eestis. Lisaks magistrikraadid avalikus halduses ja poliitikas Tartu Ülikoolist ning Euroopa Liidu poliitikas London School Of Economics and Political Science’ist 

Varem on Merit töötanud ELi rahastatud projektide väljatöötamise konsultandina kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja valitsusvälistele organisatsioonidele nii Eestis kui ka välismaal. Ta on olnud paljude arendusprojektide ja uuringute projektijuht ning analüütik. Alates 2008. aastast on Merit keskendunud poliitikaanalüüsidele ja mõjuhinnangutele, eriti ELi ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Viimastel aastatel on Meritile hingelähedane töö rahvusvahelistes uurimis- ja rakenduslikes projektides rohepöörde, targa linna, avatud ja kaasava valitsemise ning sotsiaalse innovatsiooni suunal.   

Merit on andnud loenguid ELi integratsioonist ja poliitikatest ning mitmetasandilisest juhtimiskorrast ELi poliitikakujundamisel nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Tartu Ülikoolis ja teeb seda aeg-ajalt tänaseni.