Merit Tatar

Juhatuse liige

Merit töötab IBS-i arendusdirektorina kohaliku ja regionaalarengu valdkonnas. Ta omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist avalikus halduses. Tema eriline huvi on Euroopa Liidu regionaalpoliitika ja selle rakendamine EL-i kohalikul ja piirkondlikul tasandil, mis oli ühtlasi tema magistritöö uurimisteema Londoni ülikooli majanduskolledžis, mille ta lõpetas 2008. aastal. Merit kaitses doktoriväitekirja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõjust mitmetasandilisele valitsemisele Eestis.
Alates 2004. aastast on ta töötanud EL-i poolt rahastatud projektide väljatöötamise konsultandina kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja valitsusvälistele organisatsioonidele nii Eestis kui ka välismaal.
Ta on olnud paljude arendusprojektide ja uuringute projektijuht ning analüütik. Viimasel ajal on ta keskendunud poliitikaanalüüsidele ja mõjuhinnangutele, eriti EL-i ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Merit seotud mitmete valitsuse uurimisprojektidega, mille eesmärkideks on olnud välja töötada teaduslikult kindlad poliitikasoovitused kohaliku ja piirkondliku arengu valdkonnas ning EL-i ühtekuuluvuspoliitika mõju hindamisel.
Alates 2004. aastast on Merit töötanud ka Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna teadusuuringute assistendina ning alates 2008. aastast andnud Tallinna Tehnikaülikoolis loenguid EL-i integratsioonist ja poliitikatest ning mitmetasandilisest juhtimiskorrast EL-i poliitikakujundamisel.