Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuring

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) tellimusel Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuringut. Eesmärk on selgitada välja, milline on nende projektide mõju programmis osalevate organisatsioonide ja koostöövõrgustike arengule.

Uuring põhineb Erasmus+ noortevaldkonna uuringute võrgustikus RAY välja töötatud uuringu „Research project on competence development and capacity building in Erasmus+: Youth in Action” C-mooduli metoodikal. Uuringu jaoks intervjueeritakse nende organisatsioonide juhte ja juhtkonna liikmeid, kust olid töötajad osalenud Erasmus+ riiklike agentuuride ellukutsutud noortevaldkonna õpirändeprojektides või mis oli saanud noorsootöötajate õpirände toetuse.

Intervjuudele ja dokumendianalüüsile tuginedes koostatakse Eesti kohta aruanne. RAY võrgustikku kuuluvate riikide aruannete tulemusel valmib võrgustiku riike võrdlev aruanne.