Euroopa kogukonna äärealadel: noored täiskasvanud immigrandid seitsmes Euroopa riigis

EUMARGINS projekti eesmärk oli välja selgitada need peamised poliitilised tegurid, mis puudutavad ja mõjutavad tõrjutud noorte immigrantide liikumist haridusmaastikult tööturule (või töötuks jäämiseni), hinnates ka sellest tulenevaid tagajärgi nende sotsiaalsele kaasatusele või tõrjutusele ning kodanikuaktiivsusele (noorte inimeste liikmelisusele täiskasvanute ühiskonnas).

EUMARGINS viidi läbi võrdleva uuringuna erinevates Euroopa riikides (Norra, Rootsi, Suurbritannia, Eesti, Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa), kasutades nii osalusvaatlust, intervjuude läbiviimist kui ka olemasoleva statistika ning sekundaarallikate analüüsi omavahelist kombineerimist.

EUMARGINS projekti rahastatati EL-i 7. raamprogrammist. Projekt kestis 3 aastat: 2008 – 2011. Uurimuses keskendutati noorte täiskasvanud sisserändajate kaasatusele ja võimalikule tõrjutusele 7 eelpoolnimetatud Euroopa riigis. EUMARGINS projekti poolt loodud uued teadmised avaldati nii ajaleheartiklite, aruannete, poliitikasoovituste ja raamatute vormis. Poliitikasoovituste levitamiseks korraldati projekti lõppfaasis igas osalevas riigis ümarlauad erinevate osapoolte vahel. Uurimustulemuste põhjal korraldati ka koostöös Euroopa Komisjoniga 2011. aastal rahvusvaheline teaduskonverents.

Vaata lisa: http://www.iss.uio.no/forskning/eumargins/