Ränne ja lõimumine

2019

Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs

Balti Uuringute Instituut koostab Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüsi, milles käsitletakse uussisserändajate Eestis kohanemist soodustavaid ja takistavaid tegureid ning teenuseid analüüsiva rakendusuuringu läbiviimisest.

Loe rohkem
2015

Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring

Hindame „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ raames ellu viidud tegevuste edukust. Ühtlasi tuvastame ja soovitame tegevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.

Loe rohkem
2012

Open Forums on Integration: Report on Recommendations by Third-Country Nationals regarding Estonia’s Integration Policy

From November 2012 until October 2013 Praxis Center for Policy Studies and Institute of Baltic Studies (IBS) implemented the project “National Debates on Integration for Third Country Nationals in Estonia”. The main objective of the project was to include third country nationals and people with undetermined citizenship living in Estonia (TCN) in policy making processes in the field of integration policy in Estonia.

Loe rohkem
2011

Central Baltic Job Ferry

Edendame Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ühise tööturu arengut, toetades tööjõu piiriülest mobiilsust ning erinevate tööturuosaliste omavahelist koostööd.

Loe rohkem
2011

Lõimumisalane valimisdebatt 2011

Koos seitsme suurema erakonna esindajatega arutasime Eesti lõimumise viie järgneva aasta suurimaid väljakutseid ning nende potentsiaalseid lahendusi, aga ka seda, kuhu integratsiooniprotsess välja peaks viima.

Loe rohkem