IMPACTOUR

IMPACTOUR koondab kultuuriturismiga seotud sidusrühmad ja teadlased, pakkudes neile strateegilisi juhiseid, millega kultuuriturismiga seotud poliitikaid ja tavasid täiustada läbi uuendusliku metoodika ja tööriista, mis ühendab andmeanalüüsi algoritme tehisintellekti ja masinõppe strateegiatega.

IMPACTOURi projekt sai rahastuse äärmiselt konkurentsitihedast Euroopa Komisjoni Horizon 2020 teadus- ja arendustegevuse programmist, mille toetuse suurus on 2,9 miljonit eurot. Projekti raames luuakse lihtsasti kasutatav metoodika ja innovaatiline veebipõhine tööriist kultuuriturismi mõjude mõõtmiseks ja hindamiseks. Vaatluse alla võetakse eelkõige kultuuriturismi majanduslik ja sotsiaalne mõju sihtkohale. Mõjude mõõtmiseks kogutakse ja pakutakse välja võtmeindikaatorid, mille alusel iga kultuuriturismi sihtkoht saab mõjusid ise määratleda ja tööriista abil hinnata. Tööriista metoodika töötatakse välja koostöös kultuuriturismi sihtkohtade ja võrgustikega üle Euroopa kokku 15 pilootprojekti abil. Pärast seda valideerivad tööriista 5 partnerit üle Euroopa, Eestist osaleb valideerimise faasis Tartu targa linna ja kultuuriturismi sihtkoha arendamise projekt. 

Projekti käigus kogutakse hästi toimivate ja ka mittetoimivate praktikate näiteid ning antakse soovitusi kultuuriturismi ärimudeli jätkusuutlikuks arendamiseks, maksimeerides positiivseid mõjusid ning vähendades negatiivsete mõjude ilmnemist, rakendades säästva arengu põhimõtteid.

Balti Uuringute Instituudi roll projektis on analüüsida kultuuriturismi ja majandusarengu seoseid, pakkuda sellest tulenevalt välja mõjude hindamise alaseid lähenemisi ning aidata kaasa uudsete andmeanalüütiliste meetodide (suurandmed, sotsiaalmeedia, liiklusandmed, mobiilpositsioneerimine) rakendamisele mõjude hindamiseks kultuuriturismi valdkonnas.

Projektis osaleb 12 partnerit 9 Euroopa riigist ning nende hulgas on kultuuriturismi arendajad, teadusasutused ja poliitikakujundajad nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil. Eestist osalevad turismi arendava partnerina EAS-i turismiarenduskeskus ning teaduspartnerina Balti Uuringute Keskus.

Sõltuvalt sihtkohast on kultuuriturismi osakaaluks hinnatud globaalselt keskmiselt 40-50% turismi kogumahust. See tähendab, et kultuur on kas reisimise peamine põhjus või oluline tegevus sihtkohas olles. Eesti väliskülastajatest 35% on nimetanud reisimotivatsioonina kultuuriturismi, sh arhitektuur, kultuuri- ja spordisündmused, mõisad (2016-2017 väliskülastajate uuringu andmete alusel). Eesti turismiteenuste ekspordist 1,98 miljardist eurost aastal 2018 tähendab see ligi 600 miljoni euro eest väliskülastajate poolt tarbitud teenuseid Eesti ettevõtetes.