Kaasamismeetodite koolitus Valgevene noortele kodanikuorganisatsioonide liidritele

Projekti eesmärgiks oli arendada Valgevene nooremas põlvkonnas demokraatlikke väärtusi ning suurendada noorte osalust ühiskondlike protsesside kujundamises. Projekti käigus koolitati 30 noort kodanikeorganisatsioonide liidrit Valgevenes demokraatlike kaasamismeetodite osas.

Projekti käigus kutsuti Valgevenest külalisi Arvamusfestivalile ja koostöös Arvamusfestivaliga tehti Arvamusfestivali loomist samm-sammult kirjeldav juhis ning Valgevene osalejad algatasid Arvamusfestivali initsiatiivgrupi. Projekti tulemusena on suurenenud Valgevene noorte teadlikkus demokraatiast, poliitilise kaasamise protsessist, poliitilise osaluse olulisusest, suurenenud oskused läbi viia debatte ning on algatatud projektid, mis aitavad kaasa tugeva kodanikuühiskonna kujunemisele. 

Projekti rahastas Välisministeerium Arenguabikoostöö alamprogrammist.

arengukoostoo_est_mv_rgb