Kogukonnapraktika tagasiside analüüs

Vabaühenduste Liit tellis 2018. aasta suvel Balti Uuringute Instituudilt (IBS) kogukonnapraktika tagasiside analüüsi, et saada süsteemsemat ja põhjalikumat ülevaadet seni kogutud tagasisideküsitluste vastustest. Analüüsi eesmärk on hinnata, millised on programmis osalemise tulemused osalejatele – õpetajatele, juhendajatele ja õpilastele. 

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mis viib õpilased enamasti ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikku vabaühendusse praktikale. Mõne nädala jooksul osalevad õpilased umbes 10-15 tunni jooksul enda valitud vabaühenduse tegevustes ja näevad, kuidas sünnib ning toimib kodanikualgatus. 

Õpetaja aitab õpilastel praktika raames kogetut koolitunnis analüüsida, sidudes selle teoreetiliste teadmistega. Vabaühenduse juhendaja aitab noorel mõista, miks on konkreetse vabaühenduse töö kogukonna jaoks oluline. Vabaühenduste Liit aitab koolid, õpetajad ja organisatsioonid kokku viia ning pakub tuge praktika läbi viimiseks ja kogemuste analüüsimiseks. 

Praktika läbiviimist toetavad erinevad Vabaühenduste Liidu välja töötatud juhendmaterjalid ja saadud kogemuste analüüsi toetavad materjalid. Kogukonnapraktika programmis, mida hakati viima läbi 2013/2014. õppeaastal, on viie aasta jooksul osalenud 31 kooli ja praktikat on teinud ligi 2300 noort üle Eesti. Iga aasta on programmis osalejatelt ka tagasisidet küsitud. Kui esimesel aastal küsiti tagasisidet vaid õpilastelt, siis järgmistel aastatel ka õpetajatelt ja juhendajatelt.

Kogukonnapraktika programmiga saad põhjalikumalt tutvuda siin.