Kuidas mõõta lõimumist? Lõimumispoliitika eesmärgid, mõõtmine ja hindamine

IBS koostöös Kultuuriministeeriumiga korraldab töötoa

Kuidas mõõta lõimumist? Lõimumispoliitika eesmärgid, mõõtmine ja hindamine

29. september 2011

Ülikooli kohviku talveaed, Tartu

Töötoa eesmärk on kokku tuua poliitikakujundajad, poliitikate elluviijad ning uurijad ja analüütikud arutamaks Eesti lõimumispoliitika mõõdikute süsteemi, vahetada mõtteid ja kogemusi, tuua esile praeguse süsteemi tugevused ja nõrkused. Eesmärgiks on ka arutada üheskoos kuidas lõimumist ja –poliitikat üleüldiselt tuleks mõõta ja hinnata. Töötoas esitlevad Eesti eksperdid seni tehtud lõimumise analüüse, Euroopa Komisjoni esindaja esitab komisjoni-poolse nägemuse lõimumise mõõtmisest ja monitoorimisest Euroopas ning kuulame ka Taani kogemusest lõimumise monitoorimisel ja hindamisel.

Suur osa töötoast on pühendatud diskussioonile eesmärgiga töötoa lõpuks koostada konsultatsioonidokument, mis on juhiseks poliitikakujundajatele nende edasises töös lõimumisprotsesside mõõtmisel ja hindamisel.

Töötoa kava

Töökeelteks on eesti ja inglise keel

10:00 – 10:30                osalejate saabumine, kohvi

Ennelõunane sessioon (eesti keeles), modereerib Kristina Kallas:

10:30 – 11:00                 töötoa eesmärgid ja töömeetodid

11:00 – 11:30                 esimene ettekanne: Prof. Marju Lauristin, Eesti lõimumise monitoorimine: tagasivaade enam kui 10-aastasele kogemusele

11:30 – 12:00                 teine ettekanne: (tbd), Eesti lõimumiskava 2008-2013 monitooring 2010: eesmärgid, mõõdikud ja hindamine

12:00 – 13:00                 diskussioon

13:00 – 14:00                 lõuna kohapeal

Pärastlõunane sessioon (inglise keeles), modereerib Kristina Kallas:

14:00 – 14:30                 kolmas ettekanne: (tbd), Euroopa Komisjoni perspektiiv ja ettepanekud võrdlevaks lõimumise mõõtmiseks Euroopas

14:30 – 15:00                 diskussioon

15:00 – 15:30                 neljas ettekanne: Maren Sørensen, Taani Põgenike, Immigratsiooni ja Integratsiooni Ministeerium, Taani kogemused ja õppetunnid lõimumispoliitika hindamisel ja lõimumise mõõtmisel

15:30 – 16:00                 lõpudiskussioon

Lisainformatsioon ja osalemise registreerimine:

Kristina Kallas, kristina@ibs.ee, M: +372 5118311