Kuidas mõõta lõimumist? Töötoa ettekanded

Töötoas arutleti lõimumisprotsesside monitoorimiste ja tulemuste mõõtmiste üle ning vahetati kogemusi Eesti, Taani ja Läti ekspertide vahel.

Töötoa eesmärk oli kokku tuua poliitikakujundajad, poliitikate elluviijad ning uurijad ja analüütikud arutamaks Eesti lõimumispoliitika mõõdikute süsteemi, vahetada mõtteid ja kogemusi, tuua esile olemasoleva süsteemi tugevused ja nõrkused. Eesmärgiks oli ka arutada üheskoos kuidas lõimumist ja –poliitikat üleüldiselt tuleks mõõta ja hinnata. Töötoas esitlesid Eesti eksperdid seni tehtud lõimumise analüüse, Euroopa Komisjoni esindaja esitas komisjoni-poolse nägemuse lõimumise mõõtmisest ja monitoorimisest Euroopas ning kuulati ka Taani kogemusest lõimumise monitoorimisel ja hindamisel.

Suur osa töötoast oli pühendatud diskussioonile eesmärgiga töötoa lõpuks koostada konsultatsioonidokument, mis on juhiseks poliitikakujundajatele nende edasises töös lõimumisprotsesside mõõtmisel ja hindamisel.

 

TÖÖTOA KAVA

Töötoa ettekanded:

Kristina Kallas: “Töötoa eesmärgid” (eesti keeles)

Marju Lauristin: “Lõimumisuuringud ja lõimumispoliitika kogemusi 2000-2011”  (eesti keeles)

Maren Sørensen: “Integration monitoring in Denmark” (English)

Kristina Kallas: “Eurostat pilot study on indicators of immigrant integration” (English)

Lisainformatsioon:

Kristina Kallas, kristina@ibs.ee, M: +372 5118311