Lõimumispoliitikad: Kes on kasusaajad? Indikaatorite kasutamine ja täiustamine lõimumisdebattides

mipex2015

Projekti eesmärgiks on poliitikakujundajate informeerimine lõimumise indikaatoritest ja nende kasutuselevõtu edendamine parendamaks lõimumise alaseid valitsemistavasid ja poliitikate efektiivsust.

Projekti peamisteks eesmärkideks on:

Olulisemad uurimisväljundid on interaktiivse internetilehekülje rajamine tuginedes edukale MIPEX kodulehele ning kergesti kasutatava riikidepõhise andmekogu väljaandmine elektroonilise raamatuna, mis sisaldab riikide profiile, analüüse ja andmebaase. Andmed kalkuleeriti iga riigi puhul eraldi ning seda kõigis seitsmes poliitilises võtmevaldkonnas. Eesmärkideni jõudmiseks olid MIPEXi meeskonna ülesanded järgnevad:

Eesti tulemused on nähtavad interaktiivsel MIPEXi kodulehel: www.mipex.eu/estonia.

EL-i partnerid

Projekti käigus viidi läbi põhjalik lõimumise tulemuste, poliitikate ja kasusaajate hindamine 28-s EL-i liikmesriigis. Lisaks kaasati ka teisi riike nagu Norra, Šveits, Lõuna-Korea, Jaapan ja suuremaid OECD rände sihtriike nagu näiteks Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid (neis riikides toimitakse partnerite toel).

Austria Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
Belgia GERME, Free University of Brussels (ULB)
Bulgaaria OSI
Horvaatia Institute for migration and ethnic studies
Küpros CARDET
Tšehhi Vabariik Multicultural Centre Prague
Eesti Institute of Baltic Studies
Soome Institute of Migration
Prantsusmaa France Terre d’Asile
Saksamaa Boell Foundation
Kreeka Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP
Ungari ICCR Budapest Foundation
Iirimaa Immigrant Council of Ireland
Itaalia ISMU
Läti Centre for Public Policy PROVIDUS
Leedu Lithuanian Social Research Centre
Luksemburg Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
Malta The People for Change Foundation
Holland University of Maastricht
Poola Institute of Public Affairs
Portugal Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
Rumeenia Soros Foundation Romania – OSI
Slovakkia Institute for Public Affairs
Sloveenia Peace Institute
Hispaania Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Rootsi Swedish Red Cross
Suurbritannia COMPAS
Belgia MPG

Projekti „Lõimumispoliitikad: Kes on kasusaajad? Indikaatorite kasutamine ja täiustamine lõimumisdebattides“ (MIPEX 2015) eestvedajateks on Barcelona rahvusvaheliste suhete keskus (CIDOB) ja Migratsioonipoliitika grupp (MPG) ja on kaasrahastatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist. Projekt algas novembris 2013 ning lõppeb aprillis 2015.

mipex