Programmi ESTLAT 2007-2013 hindamine

11. jaanuaril 2010 kutsus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), mis on ESTLAT programmi sekretariaadi katusorganisatsioon, huvitatud osapooli osalema ESTLAT programmi hindamisprojektis. Hindamisprojekt viiakse läbi vastavuses Euroopa Komisjoni 1083/2006 artiklitega 47 ja 48.

Hindamise eesmärk on mõõta programmi efektiivsust, asjakohasust ja edukust ning vajadusel viidata ka vajalikele muutustele programmis. ESTLAT-i programmi haldajatele annab see samas võimaluse hinnata oma tegevust ning teha parandusi. Hindamisprotsess viidi läbi Balti Uuringute Instituudi poolt koostöös Poliitikauuringute Keskuse Praxisega.

Rohkem infot leheküljel: www.estlat.eu