Ajakirja Hea Kodanik mõjuanalüüs

Balti Uuringute Instituut (IBS) viib Vabaühenduste Liidu tellimusel läbi ajakirja Hea Kodanik (trükiversiooni) mõjuanalüüsi. Mõjuanalüüsi eesmärk on teada saada, kes (paberkandjal ajakirja tellinutest) seda tegelikult loevad, mida nad ajakirjast õpivad ja mis muutuks, kui ajakiri enam (trükituna) ei ilmuks. Lisaks soovime teada saada, mil moel oleks tellijate hinnangul kõige parem tõsta inimeste teadlikkust valdkonnaga seotud ja ajakirjas kajastatavatest teemadest.

Nimetatud küsimustele vastuste leidmiseks tutvume seonduvate dokumentidega, viime läbi poolstruktureeritud intervjuud valdkonna ekspertide ja lugejatega ning ankeetküsitluse Hea Kodaniku lugejate seas.