TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus

Balti Uuringute Instituut koostab TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdluse ja analüüsi tuginedes kutsestandarditele ja Elukestva õppe strateegiale 2020.