Haridus, noored ja tööturg

Paljud meie tegevused on otseselt või kaudselt seotud hariduse, noorte ja tööturuga kui ühiskonna ja majanduse alustaladega. Nimetatud valdkonnas oleme teinud nii rakendusuuringuid kui ka programmide ja poliitikate hindamisi. Iseseisvate projektidena ja ka osana laiematest projektidest oleme pööranud tähelepanu muu hulgas formaalse ja mitteformaalse hariduse olulisusele, teadlikule enesetäiendamisele, arengu ja tööturul toimetuleku toetamisele. 

Hariduse, noorte ja tööturu valdkonnas on meie ettevõtmised mitmekesised: 

  • Aitame arendada ka infomaterjale ning korraldada koolitusi seonduvatel teemadel, nt välistudengitele Eesti tööturust (projekt AMIF 2020-4).  

IBS kuulub ka Haridus- ja Teadusministeeriumi rakendusuuringute nõukokku. Rahvusvahelise koostööna on IBS aidanud koostada Eesti sotsiaalpoliitika kohta ülevaadet Euroopa Komisjoni European Semestrile ning olnud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti koordinaator aastatel 2011–2018. 

Loe lähemalt meie noorte, hariduse ja tööturu projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta.