Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused

Kuigi paljudes sektorites on töökäte puudus üsna terav ja paljud Eestis õppivad välisüliõpilased otsivad tööd, ei leia tööandjad ja tööotsijad üksteist üles. Lisaks võivad osapoolte teadmatusest tulenevad erinevad eeldused takistada nendevahelist edukat töösuhet.

Just selle probleemi lahendamisega ehk välisüliõpilaste Eesti tööturule eduka jõudmise kaasaaitamisega tegelebki praegune projekt. Aastatel 2020-2022 tehakse kolmandate riikide välistudengitele koolitusi, milles tutvustatakse Eesti tööturgu, sellesse sisenemise võimalusi ning selle iseärasusi. Lisaks tuuakse potentsiaalsed tööandjad ja kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilased kokku erinevatel ühisüritustel.

Projekti lõppedes valmivad ka erinevad info- ja koolitusmaterjalid välisüliõpilastele, tööandjatele ning teistele valdkonnas tegutsejatele. Projekti käigus valmivad materjalid aitavad kolmandate riikide välisüliõpilastel ja nendega töötavatel asutustel ning organisatsioonidel leida parimad lahendused selleks, et välisüliõpilane leiaks endale soovi korral rakendust tööturul ja omandaks töökogemuse nt praktika või vabatahtliku tegevuse kaudu, ja selleks, et tööandja leiaks endale vajaliku töötaja.

Projekti AMIF2020-4 kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Siseministeerium